projects


Как да изберете правилното решение?

Ако вече сте минавали по пътя на избор на решение за управление на бизнеса, то знаете с какво сте се сблъскали, какви са били препъни-камъчетата, кое е било важно и кое – не чак толкова. Но ако за първи път ви предстои избор на ERP или CRM софтуер, искаме да ви дадем някои препоръки, за да имате стопроцентово успешен проект […]