Internet of Things


4 софтуерни технологии, които променят облика на производствените компании

През последните години навлизането на нови софтуерни решения променя динамично производствените предприятия, а очакванията са тази динамика да се засили още повече в близко бъдеще, с налагането на все нови и нови класове технологии. Автоматизацията, свързването на машините (т.нар. Internet of Things), системите за обработка на големи масиви от данни (big data) и „облачните“ решения са на път да променят изцяло процеса […]

4 софтуерни технологии, които променят облика на производствените компании