focus on the customer


9 неща, които фирмите, фокусирани върху клиента, правят различно!

Епохата на потребителя С времето всичко се променя. Десетилетията между 1900 и 1970 г. са известни като Епохата на производството. Годините от 1990 до 2010 г. наричаме Информационната епоха. През настоящото десетилетие бизнесът се адаптира към Епохата на потребителя – нов бизнес период, в който силата е в хората и персоналното ангажиране с клиента. Единственият начин за траен успех е […]

9 неща, които фирмите, фокусирани върху клиента, правят различно!