Business process


Бизнес оптимизация – новото предизвикателство пред ERP внедряванията!

Доста дълго внедряванията на ERP системи бяха насочени най-вече към покриване на функционални и технически изисквания, които всъщност имат много малко влияние върху успешното реализиране на един проект. Компаниите, които избираха ERP софтуер, взимаха решение, базирано основно на неговата функционалност. Това, от своя страна, доведе до фокусиране на доставчиците върху добавяне на все повече нови и нови функционалности. Стигна се до […]

Business optimization