4 софтуерни технологии, които променят облика на производствените компании


През последните години навлизането на нови софтуерни решения променя динамично производствените предприятия, а очакванията са тази динамика да се засили още повече в близко бъдеще, с налагането на все нови и нови класове технологии.

Автоматизацията, свързването на машините (т.нар. Internet of Things), системите за обработка на големи масиви от данни (big data) и „облачните“ решения са на път да променят изцяло процеса на производство, като оптимизират работата, повишат гъвкавостта и понижат себестойността на произведената продукция.

 

„Ако през последните петнадесет години производственият бранш премина през масово внедряване на ERP системи, то в бъдеще можем да очакваме към тези системи да се добавят мощни нови технологии, позволяващи на компаниите да спечелят от възможностите за по-добро планиране и редица оптимизации на процесите“

Анастас Шопов, Мениджър Бизнес консултиране в Тим ВИЖЪН България

 

Ето и четирите ключови тенденции, които ще продължат да влияят върху производствения бранш през следващите години:

 

„Интернет на нещата“ (Internet of Things)

Това наименование обхваща разнообразни технологии за свързване на заобикалящите ни Интернет на нещата (Internet of Things) ще промени бъдещето на производствените компаниипредмети с интернет. Според някои специалисти, в недалечно бъдеще повечето предмети от ежедневието ни ще разполагат с някаква свързаност и „интелигентност“ – от четката за зъби и кафеварката, до автомобила, дома и офиса.

В производствения сегмент Internet of Things също се налага с бързи темпове като все повече машини и оборудване получават сензори и модули за мобилна връзка. Това позволява те да бъдат управлявани отдалечено, както и да се автоматизира процесът по мониторинг, поддръжка и откриване на потенциални проблеми.

Например вградени сензори на стойност едва няколко лева могат да предвидят износване на някои елементи от машините и така да бъдат предотвратени както повреди на оборудване, струващо милиони, така и спиране на работния процес.

Все по-тясна връзка на машините с ERP системата

Навлизането на “Интернет на нещата“ и свързването на производствените машини с мрежата позволяват все по-тясната им интеграция с работещите в предприятията ERP (Enterprise Resource Planning) системи.

Това са мощни софтуерни решения, които управляват всички аспекти от работата на една компания – от производството, през складовите наличности, доставките и продажбите, до финансите и счетоводството. Засилването на интеграцията им с производственото оборудване добавя нови възможности за оптимизация и автоматизиране на производствените процеси.

Управлението на големи масиви от данни

Добавянето на свързаност и разнообразни сензори към производствените машини води до генерирането на огромно количество данни.

Тази тенденция е много ясно изразена например в сектора на автомобилостроенето, където някои предприятия генерират десетки терабайти информация на час.

Предизвикателството в случая е всички тези данни да бъдат обработвани и от тях да бъде извлечена добавена стойност. Тази необходимост води до навлизането в сектора на нови класове решения за управление на големи масиви от данни (т.нар. big data).

Решения за капацитетно планиране

Капацитетното планиране помага да се оптимизира натоварването на производствените мощности, както и да се определи прецизно коя поръчка с коя машина и кога да бъде изпълнена.През последните месеци се наблюдава нарастващото търсене на функционалности за капацитетно планиране на производството, а тяхното наличие все по-често се оказва определящо при избора на ERP система.

Към момента около 25% от фирмите в производствения сектор, които са внедрили ERP софтуер, разполагат и с такава функционалност. Тя позволява прецизно планиране и оптимизиране на капацитета на предприятието, както и определяне коя поръчка с коя машина и кога да бъде изпълнена.

От огромно значение за производствените предприятия е и възможността да се изчислява пълна производствена себестойност, тоест разпределяне на всички месечни разходи по продукти и по машини според различни показатели, като време, количество и др.

Екипът на Тим ВИЖЪН България разработи и успешно внедрява такава допълнителна функционалност, която може да работи както съвместно с капацитетното планиране на ERP системата, така и самостоятелно.

Благодарение на нея в края на месеца ръководителят може да види колко му струва всеки един продукт, включително от гледна точка на вложени материали, разходи на машините, труд и др. Това подобрява вземането на управленски решения при ценообразуването и увеличава възможностите за спечелване на трудни сделки и важни клиенти.

Сподели, ако статията ти е харесала 🙂

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *