7 ползи от Правилното Управление на Знанието във Вашата Организация (2)


Управление на знанието

 

 

(2 част)

 

Продъжаваме темата за значимостта на Правилното управлене на информацията вътре в компанията ви.

Тук са останалите четири ключови елемента на вашия бизнес, които пряко зависят от разумното управление на вътрешаната информация.

(Ако сте забравили, кои бяха първите три ключови елемента, може да си ги припомните тук ).. Ако ли пък не, приятно четене 🙂

 

 

4.   Повишаване на Съвместимостта 

 

Когато служителите от различни отдели имат различен отговор на един и същ въпрос, объркването, фрустрацията и грешките са единствения възможен резултат. Всички те се появяват и усложняват допълнително, когато служителите работят с информация различна от тази, която се комуникира навън (главно към клиентите, но не само). В същия отчет на TSIA,  на въпроса дали използват един и съща платформа (източник) за комуникация със служителите и подаване на информация към клиентите, мнозинството отговарят с „НЕ“. Те споделят, че ползват различни източници на информация (често не интегрирани помежду си), което означава, че е напълно възможно, на един и същ въпрос – служителите и клиентите да виждат два различни отговора! Което е предпоставка за недоразумения и грешки в бъдеще.

 

5.   Намаляване на броя на Напускащи служители 

 

Според Eстебан Колскиводеща причина за напускане при служителите, без значение какви са конкретно работата и бранша, е липсата на подходящи „инструменти“ за работа. Под „липса на подходящи инструменти“ имаме предвид множество несинхронизирани и не интегрирани един с друг, инструменти за работа, които вместо да помагат за намиране на актуална информация,  всъщност пречат. Налага се служителите ви да бродят от система в система и от един канал за комуникация в друг, докато намерят нужната информация.

Анкета, проведена от IDC Study,  разкрива най-добрите практики за управление на информацията и скритата стойност на знанието. Според резултатите от нея в 44% от времето служителите не могат да намерят отговор на въпроса, който ги интересува и 16% от тях трябва да проверят в четири или повече системи, за да достигнат до необходимата им информация. Това води до фрустрация, стрес и нарастване процента на напускащи служители, което ,от своя страна води до увеличаване на разходите на кампаниите за набиране и обучаване на нови служители. И всичко това заради не добро управление на информацията в компанията.

 

6.   Припознаване с Фирмената култура и ценности 

 

Осигуряването на достъп до информация на служителите е ценно не само за повишаване на ефективността на работата, но и за поддържане и подобряване на имиджа на организацията. Тук важен момент е припознаването на всеки един от служителите ви с културата и ценностите на вътре-фирмената политика. Т.е. колкото повече знаят хората за компанията, в която работят, толкова по-голям е шансът бързо и лесно да възприемат тази култура.

Трябва да имате предвид факта, че успешното сформиране, в началото, или промяна, в последствие, на фирмената етика и култура (особено, когато говорим за начини на работа и комуникация с клиенти), изисква усвояване и прилагане в посока отгоре-надолу, т.е. висшия мениджмънт трябва да е пример за подражание.

 

7.   Обслужване на клиентите 

 

Според проучване на American Express Customer Service Barometer (октомври 2014г.) 99% от анкетираните потребители отговарят, че най-важно за тях е да получават винаги отговор на интересуващите ги въпроси, както и адекватна помощ при нужда от такава, което е възможно единствено, ако са свързани с човек, който е максимално информиран. Това е разковничето за постигане на най-доброто обслужване на клиентите на всяка една компания/организация, независимо от бранша и размерите й.

Най-ясно осезаеми са ползите от информираността на търговските агенти и всички служители, които осъществяват какъвто и да било контакт с клиенти.

 

 

Ангажираност на служителитеприходипродуктивностсъвместимостпроцент напускащи служители и обслужване на клиентите, това са седемте базови фактора, които стоят в основат на всеки един бизнес и всички те са в пряка зависимост от правилното управление и дистрибутиране на информацията в организацията ви.

 

Според прогнозите на Майкъл Маоз (Gartner) до 2018гУправлението на знанието (Knowledge management) и по-конкретно бързото създаване и извличане на релевантно съдържание ще е ключов атрибут в управлението на бизнес. Ето защо  нашият съвет към вас е предвидливо да се подготвите за промените. Това може да се стане като осигурите бърз и лесен достъп на своите вътрешни клиенти и служители до всички източници на информация, които са им нужни, за да работят максимално ефективно и да чувстват, че са част от Вашата, а не от която и да било друга компания.

Направете го още сега J

 

Източник: Microsoft Dynamics Blog

 

 

Сподели, ако статията ти е харесала 🙂

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *