Да изпревариш тенденцията (1)


Значението на облачните технологии за малкия и среден бизнесКаква е връзката между технологиите и растежа при малките и средни компании?

Информация по тази тема дава анализ на Boston Consulting Group*, посветен на тенденциите в приложението на ИК технологиите в малкия и среден бизнес.

 

(1 част) Малките и средни предприятия (МСП) са критично важни за икономическия растеж и създаването на работни места по света – успехът им има значение. В търсене на растежа МСП имат възможността да яхнат вълната на информационните технологии. С навлизането на облачните технологии малките и средни предприятия вече имат почти равностоен с многонационалните компании технологичен достъп. Въпреки това усвояването на информационните технологии от малките компании е решително неравномерно. Ускоряващият се иновационен темп ражда ново дигитално разделение, което заплашва да увеличи разликите в представянето им.

Перспективата за задълбочаваща се технологична бездна е еднакво приложима, както към компаниите, така и към политиците по света. Опитът на малките технологични бизнес лидери сочи силна зависимост между приложението на напредналите информационни технологии от една страна и растежа в оборотите и работните места – от друга. С цел по-задълбоченото проучване на факторите за ускоряване на растежа в малките и средни предприятия Microsoft възложи на Boston Consulting Group подготовката на независим доклад.

 

Въведение в темата

Луис Гонзалес и Пиер Шиндлер разпознават национална потребност и голяма бизнес възможност. Въпреки, че около 35 млн. бразилци имат здравна застраховка, отстъпвайки по този показател само на САЩ, заради проблеми със себестойността и веригата на доставките, повечето застрахователи не са били в състояние да предлагат възстановяване на суми за предписаните лекарства и така мнозина бразилци отбягвали скъпите медикаменти, забавяйки възстановяването си и удължавайки отпуските по болест.

Гонзалес и Шиндлер се заели с двете задачи, използвайки напреднала технология за справяне с проблемите на програмите за рецептурно финансиране. Днес Vidalink e първата и най-голяма бразилска компания за управление на аптечното субсидиране и един от първите администратори на медикаментното обезщетяване в страната. В ядрото на процеса е софтуерна платформа, свързваща 15 000 бразилски аптеки, която управлява милиони транзакции месечно с помощта на два паралелни центъра за данни, синхронизирани в частен облак. От 2010-а насам оборотите на компанията са се удвоили, а работните места са нарастнали с 50% до 185. Луис Гонзалес: „Въвеждаме по-бързо нововъведенията и сме по-бързи от конкуренцията.“

Гонзалес и Шиндлер са двама от многото предприемачи по света, осъзнаващи драматичната степен, в която последната вълна на IT нововъведенията овластява малките и средни предприятия.

Из целия свят малките и средни предприятия играят жизнено важна роля в икономиките на държавите си, често играейки ролята на основен генератор на заетост и растеж. Те се различават значително в степента на технологична употреба – особено в последните инструменти на ИКТ.

Vidalink спада към подгрупата на малките и средни предприятия, които наричаме технологични лидери – компаниите, които са далеч пред масовото ниво на IT усвояване, използващи всяка новост за подобряване на ефективността, връзката с нови пазари и клиенти, които са в състояние да се съревновават с далеч по-големи пазарни играчи. Те използват пълния спектър инструменти – от продуктивен софтуер през интернет свързаност до облачни възможности.

Тъкмо в това е и голямата възможност както за МСП, така и за политиците по света: ако повече малки и средни предприятия постигнат растежа на технологичните лидери, оборотът им би нараснал с около 770 млрд. долара само в петте държави на изследването, а потенциалът за работни места се оценява на 6.2 млн.

Подобни възможности е имало и преди: първата ИКТ вълна – тази на персоналните компютри и базовите инструменти за дигитална продуктивност промени завинаги начина на работа в организациите, повишавайки индивидуалната продуктивност и ефективност. Днес тези инструменти са основополагащи за много бизнеси. Втората голяма вълна – тази на свързаността и вездесъщите комуникации – трансформира цели индустрии, предоставяйки в ръцете на потребителите информация, знание и възможности за вземане на решения. Тя даде възможност на бизнес от различни сектори да увеличат своите потребители, доставчици и служители, а свързаната работна сила даде тласък на глобалните мрежи. Навлизането на социалните и мобилни приложения, както и на интернет базираните инструменти за сътрудничество, разгръща и ускорява процеса.

Третата, облачно базирана, IT вълна, която водещите технологични МСП като Vidalink яхват, създава потенциал за още по-широкообхватни иновации и растеж. Причината е в това, че облакът предоставя на компании с произволен размер достъп до възможности и услуги, които в миналото бяха по силите само на най-големите предприятия, при това на малка част от историческата им цена. Нещо повече – за компании, действащи по правилния начин, облачните  ИКТ услуги биха могли да осигурят достъп до потребители, общности и бизнес дейности с безпрецедентен мащаб.

С оглед икономическите ползи, предоставянето на цялата мощ на последната дигитална вълна би следвало да бъде приоритет за правителствата и бизнес лидерите по света. След последната рецесия много държави изпитаха затруднения в създаването на работни места и устойчив икономически растеж.

Тъй като малките и средни предприятия са основни двигатели на растежа в много икономики, Бостън Кансълтинг Груп провеждат задълбочено изследване на взаимовръзките между технологичната адаптивност на компаниите под формата на нови и съществуващи ИКТ инструменти и икономическите им показатели.

Те съпоставят 15 икономики, в които МСП образуват до 72% от брутния вътрешен продукт и 82% от общата заетост и изследват ръководителите им в САЩ, Германия, Китай, Индия и Бразилия – пет от най-големите и многостранни световни икономики, обобщавайки техните IT възможности, включващи структуроопределящи технологии като персонална компютъризация и продуктивност, свързаност (достъп до интернет и мобилна технология), онлайн присъствие и употреба на социалните мрежи, както и повишаващи капацитета на предприятията възможности, като облачно базираните приложения. Специфичният фокус е върху IT инструменти и услуги (хардуер, софтуер и облачни приложения).

Принос на МСП към икономиката

Малките компании имат огромен принос към развитието на националните си икономики

Според моделите на усвояване и употреба на ИКТ изследването групира МСП в три категории:

  • Лидерите
  • Последователите
  • Мудните

Очаквайте повече информация за всяка от тези групи в следващия ни пост.

 

Източник: Ahead of the curve. Lessons on technology and growth from small-business leaders. The Boston Consulting Group

*Основана през 1963 г., Boston Consulting Group разполага с 85 офиса в 48 държави и е един от водещите стратегически бизнес консултанти в света. Компанията работи с 2/3 от списъка на 500-те най-големи американски корпорации на сп. Fortune.

Сподели, ако статията ти е харесала 🙂

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *